โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

โอนเงินให้เรียบร้อยก่อนแจ้งโอน
ท่านจะได้รับ Coins ภายใน 24 ชั่วโมง ทีมงานตรวจสอบวันละ 4 รอบ
โอนเงินให้มีเศษสตางค์ โดย Coins ที่ได้จะปัดเศษขึ้น
ระบบโอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียม เช่น โอน 50.99 บาท จะได้รับ 51 Coins
สถานะการแจ้งโอน ตรวจสอบได้ที่ส่วน รายการแจ้งโอน
มีข้อสงสัยสามารถดู บทความแนะนำการใช้งาน หากพบปัญหาแจ้งได้ที่ Facebook.com/JapanGiftCards

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
ทีเอ็มบี
กรุงเทพ
True Wallet